Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Dennis Oosterwold Entertainment gevestigd aan:

Dennis Davidson Entertainment

Vinkenveld 39

7827 DR Emmen

Dennis Oosterwold Entertainment is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.) Contactgegevens:

Dennis Davidson

Vinkenveld 39

7827 DR Emmen

+31 6 209 290 95

dennisdavidson.nl

info@dennisdavidson.nl

2.) Persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Dennis Oosterwold Entertainment verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– NAW-gegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bedrijfsnaam

– IP-adres

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dennisdavidson.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dennis Oosterwold Entertainment verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

2.4 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dennis Oosterwold Entertainment bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

– Mails: 5 jaar voor naslagwerk

2.5 Delen van persoonsgegevens met derden

Dennis Oosterwold Entertainment verstrekt uw gegevens aan Dutch Magic B.V. Dit komt omdat hij exclusief werkt voor Dutch Magic B.V. Dutch Magic B.V. doet daarom alle communicatie voor Dennis Davidson Entertainment. Voor de privacyverklaring van hen kunt u hier klikken. (link naar:

https://www.dutchmagic.nl/privacy/)

2.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dennis Oosterwold Entertainment. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dennisdavidson.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

2.7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dennis Oosterwold Entertainment neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@dennisdavidson.nl Wij maken ook gebruik van een veilige verbinding, beter bekend als een SSL-certificaat.

3.) Geautomatiseerde besluitvorming

Dennis Davidson Entertainment neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dennis Oosterwold Entertainment) tussen zit. Dennis Oosterwold Entertainment gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Mail van Apple op een Mac computer & telefoon.

4.) Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dennis Oosterwold Entertainment gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dennis Oosterwold Entertainment gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Tevens verzamelen wij informatie over uw gedrag op de website via Google Analytics. Hierbij wordt uw IP-Adres geanonimiseerd zodat uw bezoek volledig anoniem is. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

5.) Tot slot

Dennis Oosterwold Entertainment wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Mochten er naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen zijn kun je contact opnemen:

Dennis Davidson

Vinkenveld 39

7827 DR Emmen

+31 6 209 290 95

dennisdavidson.nl

info@dennisdavidson.nl

Privacy Verklaring

Een persoon ontmoet in zijn of haar leven gemiddeld drie keer een goochelaar. Grote kans dat dit gebeurt doordat er een goochelaar aan tafel langskomt om het een en ander te laten zien! Dit komt omdat een goochelaar aan tafel, ook wel tafelgoochelaar genoemd, het meest flexibele in te zetten is voor een evenement. Het maakt niet uit wat voor evenement is, een tafelgoochelaar is altijd geschikt!

Sfeerverhogend 

Er zijn vele voorbeelden waarop je een rondlopende goochelaar kan gaan inzitten. Het afgelopen jaar ben ik bijvoorbeeld ingezet voor een opening van een bioscoop, personeelsfeesten, bruiloften, jubilaris-feesten en nog veel meer. Op iedere locatie zorgde ik ervoor dat het ijs aan tafel werd gebroken en er unieke ervaring ontstond waar ze het met elkaar over wilden hebben. Dit zorgde er uiteindelijk voor een sfeerverhogend effect voor het hele evenement.

Iets extra’s

Soms is alleen een tafelgoochelaar niet voldoende. Daarom wordt er soms ook gekozen om een extra act er bij te boeken, namelijk de centrale act. U moet dan denken aan een mini-show van ongeveer 15 minuten die tussen de gasten wordt vertoond. Het mooie hiervan: er is geen podium nodig en het kan volledig rondom vertoond worden net zoals het tafelgoochelen!

Maatwerk

Voor sommige evenementen, bijvoorbeeld een bruiloft, is het extra magisch om een speciaal ontwikkelde truc te tonen aan de tafels of centraal. Dat is absoluut een mogelijkheid bij mij! In goed overleg met u wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een aanpassing in de acts. Zo kan eventueel een bedrijfslogo worden verwerkt in de onnavolgbare trucs.

Heeft u interesse gekregen in een goochelaar aan tafel? Stuur dan een e-mail naar info@dennisdavidson.nl, vul het contactformulier in of bel met 023-5444297.

Privacyverklaring

Website realisatie: JOR.nl
Design: www.themesake.com

Dennis Davidson
All Rights Reserved © 2019